1. pl
 2. en
Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych TERPLSAT

Polityka Prywatności

 1.  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem serwisu jest .

 2.  przetwarza tylko i wyłącznie dane, które Klient podaje dobrowolnie lub pozostawia w ramach korzystania z serwisu www.terplast.com.pl:

  1.  podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko, numer telefonu) i dotyczące zamieszkania;

  2.  dane identyfikacyjne nadane przez organy publiczne;

  3. elektroniczne dane identyfikacyjne (adres e-mail, adres IP) oraz dane lokalizacyjne;

  4. dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii;

  5. nagrania dźwięku.

 3. Dane osobowe Klientów zbierane przez  za pośrednictwem serwisu zbierane są w celu:

  1. korzystania z serwisu na podstawie zainteresowania Klienta ofertą oraz zawierania umów sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  2. wykonania obowiązku prawnego, jeżeli taki obowiązek zostanie na  nałożony (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

  3. dla celów analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), uzasadnionym interesem  jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej;

  4. optymalizacji produktów i usług  na podstawie zgłaszanych uwag, zainteresowania Klienta;

  5. optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługowych, w tym reklamacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  7.  ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  8. przesyłania informacji handlowej, jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  9. badania satysfakcji i określania jakości usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  10. oferowania Klientowi bezpośrednio produktów i usług (marketing bezpośredni) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 4.  może udostępniać dane osobowe Klienta podmiotom trzecim wyłącznie w związku z realizacją celów serwisu lub na potrzeby prawidłowego wykonania umowy. Dane mogą być również przekazywane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których  korzysta przy prowadzeniu działalności i świadczenia usług, m.in.:

  1. operatorzy pocztowi i kurierzy;

  2. operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;

  3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne;

  4. organy uprawnione do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

  5. dostawcom usług IT, dostawcom usług hostingowych jak i platformy sklepu internetowego;

  6. agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z  umowy i wyłącznie zgodnie z zachowaniem wymogów RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży/przedstawienia oferty handlowej skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy/przedstawienia oferty handlowej.

 6. Dane pozyskane w celu korzystania z serwisu lub w celu zawarcia umowy/przedstawienia oferty handlowej są przechowywane przez okres korzystania z serwisu lub okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy.

 7. W przypadku zawarcia umowy dane osobowe przetwarzane są do końca okresu przedawnienia się potencjalnych roszczeń wynikających z umowy.

 8. Dane osobowe, które przetwarzane są w celach marketingowych oraz badania satysfakcji, przetwarzane są wyłączenie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta ważnego sprzeciwu.

 9. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii. Klient może także żądać sprostowania danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Klienta, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Klient ma również prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Uprawnienia o których mowa w pkt. 9 realizowane są poprzez przesłanie na adres rodo@terplast.com.pl lub Terplast Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz wniosku wraz z danymi, które umożliwiają Państwa jednoznaczną identyfikację oraz zrealizowanie żądania zgodnie z wnioskiem. Skargę do organu nadzorczego przesyła się na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11.  oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - dalej jako RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 

 12. Serwis może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki prywatności.

Projekt i realizacja 4y4f.com

COPYRIGHT 2023© Terplast Sp. z o.o.

Firma

Terplast Sp. z o.o. 
Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

ul. Adama Mickiewicza 2

98-200 Sieradz

NIP: 827 000 89 03

REGON: 730151449

KRS: 0000072052

www.terplast.com.pl

Kontakt

terplast@terplast.com.pl

+48 43 826 07 00 

Na skróty

home

o firmie

aktualności

zespół handlowy

nasze marki

produkty

kariera

kontakt

Oferta

taśmy PP

sznurki pakowe

sznurki rolnicze

sznurki ogrodnicze

sznurki do żywności

przędze PP

Dodatki

Polityka prywatności

Polityka jakości

Compliance

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Zakupów

terplast@terplast.com.pl

+48 43 826 07 00 

Odwiedź  nas

Siedziba Główna

Zakład Chemitex

ul. Adama Mickiewicza 2, 98-200 Sieradz

ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew

© 2022 Terplast - design by 4y4f.com