Aktualności

funfusze euro

 

TERPLAST Sp. z o. o.

Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych realizuje projekt pn.

„OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

TERPLAST SP. Z O.O. SZANSĄ NA EKSPANSJĘ PRODUKTOWĄ

FIRMY NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH”

umowa o dofinansowanie nr

RPLD.02.02.01-10-0164/17-00, w ramach:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

OSI PRIORYTETOWEJ II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

DZIAŁANIA II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIA II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Celem projektu jest opracowanie nowej strategii działania firmy Terplast Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych, która wpłynie na zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa. Firma Terplast skupiać się będzie na promowaniu własnych produktów specjalistycznych rozwiązań powroźniczych o specjalnym zastosowaniu.

Termin realizacji projektu: 03.07.2017 – 31.05.2018

Koszty projektu ogółem: 172 200,00

Koszty kwalifikowane: 140 000,00

Dofinansowanie: 70 000,00

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy naszym drogim Klientom,

Dystrybutorom oraz Gościom

za owocne spotkania z naszym zespołem

podczas targów Agrotech 2018

 

20180316 151941

 

20180316 151629 Burst03

 

20180316 151659