Polityka jakości

Polityka Jakości

  • stałe monitorowanie procesu produkcyjnego na każdym jego etapie,
  • utrzymywanie zaufania i satysfakcji klientów,
  • zaangażowanie pracowników na każdym szczeblu hierarchii w wykonywanie swoich obowiązków i identyfikowanie się ich z priorytetami spółki,
  • partnerskie podejście do dostawców,
  • unowocześnianie i wdrażanie nowych technologii,
  • umacnianie pozycji firmy na rynku krajowym i zagranicznym oraz poszerzanie oferty asortymentowej,
  • zgodność produkowanych wyrobów i warunków ich wytwarzania z obowiązującymi normami i przepisami
  • uczestnictwo w targach, wystawach, szkoleniach.