Szanowny Kliencie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consectetur consequatur dolorem dolores, harum illum incidunt, iure laboriosam minus molestiae necessitatibus non quisquam recusandae saepe temporibus unde veritatis vitae! Quas, voluptatem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consectetur consequatur dolorem dolores, harum illum incidunt, iure laboriosam minus molestiae necessitatibus non quisquam recusandae saepe temporibus unde veritatis vitae! Quas, voluptatem. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consectetur consequatur dolorem dolores, harum illum incidunt, iure laboriosam minus molestiae necessitatibus non quisquam recusandae saepe temporibus unde veritatis vitae! Quas, voluptatem.

Polityka prywatności Akceptuję

Europejski projekt ekspansji zagranicznej

TERPLAST Sp. z o. o.

Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych realizuje projekt pn.

„OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

TERPLAST SP. Z O.O. SZANSĄ NA EKSPANSJĘ PRODUKTOWĄ

FIRMY NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH”

umowa o dofinansowanie nr

RPLD.02.02.01-10-0164/17-00, w ramach:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

OSI PRIORYTETOWEJ II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

DZIAŁANIA II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIA II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Celem projektu jest opracowanie nowej strategii działania firmy Terplast Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych, która wpłynie na zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa. Firma Terplast skupiać się będzie na promowaniu własnych produktów specjalistycznych rozwiązań powroźniczych o specjalnym zastosowaniu.

 

Termin realizacji projektu: 03.07.2017 – 31.05.2018

Koszty projektu ogółem: 172 200,00

Koszty kwalifikowane: 140 000,00

Dofinansowanie: 70 000,00

Zobacz również