Dear customer

Please be informed that in order to optimize the content available on our website, adjusting it to your individual needs, we use information stored in cookies on your terminal equipment. Cookies can be controlled by the user through the settings of their web browser. Further use of our website without changing the settings of your web browser means that you accept the use of cookies. 

Privacy Policy Accept

Europejski projekt ekspansji zagranicznej

TERPLAST Sp. z o. o.

Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych realizuje projekt pn.

„OPRACOWANIE NOWEGO MODELU BIZNESOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA

TERPLAST SP. Z O.O. SZANSĄ NA EKSPANSJĘ PRODUKTOWĄ

FIRMY NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH”

umowa o dofinansowanie nr

RPLD.02.02.01-10-0164/17-00, w ramach:

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

OSI PRIORYTETOWEJ II. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

DZIAŁANIA II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIA II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Celem projektu jest opracowanie nowej strategii działania firmy Terplast Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych, która wpłynie na zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstwa. Firma Terplast skupiać się będzie na promowaniu własnych produktów specjalistycznych rozwiązań powroźniczych o specjalnym zastosowaniu.

 

Termin realizacji projektu: 03.07.2017 – 31.05.2018

Koszty projektu ogółem: 172 200,00

Koszty kwalifikowane: 140 000,00

Dofinansowanie: 70 000,00

See also